KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

História bartra


História a podstata bartra

Tradičný barter má počiatky zrejme už v praveku. Keď praveký človek vypestoval alebo ulovil viac ako spotreboval, začal obchodovať - bartrovať. Neskôr ľudia vymysleli platidlá zlato, striebro, perly, ... Až potom vznikli peniaze a následne na to bankové inštitúcie. Aj popri tomto pokroku tradičný barter stále existuje ako doplnková forma obchodu.

V 20-tom storočí nastala renesancia bartra, predovšetkým v súvislosti s tým že peniaze prestali byť ekvivalentom skutočných tovarových hodnôt tak ako to bolo pri ich vzniku. Začali vznikať bartrové spoločnosti, ktoré prevzali z tradičného bartra to čo bolo v ňom dobré - podstatu tj. bartrové platidlo. Týmto platidlom je v bartri tovar (prípadne poskytnutá služba) má stále reálnu hodnotu, nedá sa ničím oklamať. Ako nadstavbu tohto takmer dokonalého platidla si bartrové spoločnosti zobrali informáciu - ďalší vynikajúci fenomén. Po skĺbení bartrového platidla a informácie (v správny čas a na správnom mieste) vznikol unikátny nástroj pre podnikateľa.

Na celom svete existujú stovky bartrových spoločností, ktoré organizujú bartrové obchody a ktoré zároveň učia podnikateľov ako sa dá elegantne a s vysokým efektom podnikať a pritom nebyť závislý od jediného zdroja peňazí (či je to dolár, euro alebo slovenská koruna). Každý podnikateľ si môže 'vytlačiť ' toľko peňazí koľko potrebuje tým, že vyrobí viac zámkovej dlažby, viac obrubníkov, viac matíc, viac kukurice a touto nadprodukciou zaplatí svoje nákupy prevádzkové, investičné.... Z hľadiska ekonomického je to jedinečná príležitosť zrealizovať investíciu a zároveň minimálne v objeme investície zvýšiť svoj predaj, tržby.

Dôkazom toho ako je tento novodobý barter vo svete populárny, dokonca pre svoju jedinečnosť vyhľadávaný, sú skúsenosti a poznatky riaditeľky VOICE.

Ing. Eva Tóthová, ktorá sa v roku 1998 zúčastnila konkurzu (ktorý organizovala vláda USA v rámci programu pre podporu malého a stredného podnikania v Európe) a následne po víťazstve v tomto konkurze absolvovala stáž v USA. Počas tohoto pobytu si mohla s majiteľmi a prezidentmi bartrových spoločností vymieňať skúsenosti v organizovaní bartra a sprostredkovaní bartrových obchodov. Skúsenosti po návrate na Slovensko publikovala a zároveň použila pri organizovaní bartrových obchodov.

Bartrové kompenzačné spoločnosti pracujú na celom svete na rovnakom princípe - vedú svojim klientom bartrové kontá a na nich evidujú bartrové kladné a mínusové zostatky (bartrové predaje a nákupy). Každá bartrová spoločnosť má ale odlišný spôsob fungovania - prístup ku klientovi.

Sú bartrové spoločnosti:

DATABÁZOVÉ kde firma ktorá chce využívať služby takejto bartrovej spoločnosti platí ročný účastnícky poplatok v ktorom má zahrnutý hlavne prístup k informáciám. V týchto spoločnostiach sú zamestnanci a dealeri odmeňovaní z účastníckych poplatkov, takže ich úloha je hlavne náborová. Klient z informácií ku ktorým má prístup si vyberá tie ktoré sa mu hodia a celý bartrový obchod si zvyčajne sprostredkuje sám.

OBCHODNÉ - k nim patrí aj firma VOICE. V týchto bartrových spoločnostiach klient platí ročný manipulačný poplatok, v ktorom má zahrnuté hlavne vedenie bartrového účtu, zasielanie výpisov z bartrového účtu a poskytovanie garancie bartrového obchodu . Tento poplatok je samozrejme niekoľkonásobne menší ako účastnícky poplatok v databázových spoločnostiach. Klient obchodnej bartrovej spoločnosti má k dispozícii sprostredkovateľa, ktorý pomáha klientovi bartrový obchod priamo sprostredkovať tak aby klient mohol svoju nadvýrobu použiť ako platidlo. Za túto prácu sprostredkovateľa platí klient províziu. Provízia sa platí za sprostredkovaný a zrealizovaný obchod. Takýto obchodnícky prístup ku klientovi a maximálna hmotná zainteresovanosť a motivácia sprostredkovateľa na úspešnom zrealizovaní obchodu je zárukou spokojnosti a úspešnosti klienta v takejto bartrovej spoločnosti.

 

Majiteľka spoločnosti VOICE absolvovala stáž v bartrových spoločnostiach po celom USA


Jej vyjadrenia:

Počas stáže som navštívila 12 významných bártrových spoločností po celom USA. Vo všetkých ma prijali veľmi srdečne. Prezidenti týchto spoločností so mnou s veľkým záujmom komunikovali. Mohli sme si tak vymieňať skúsenosti z bartrovania v USA, v Európe a i na Slovensku.

Návšteva Capitolu, kde práve zasadala americká vláda, vo mne zanechala hlbokú spomienku tým viac, pretože som sa presvedčila že vláda v USA má veľkú vážnosť. Medzi vládnucimi činiteľmi som spoznala senátora Kenedyho.