KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Potrebujete schudnúť? LeanShake sa skvelo hodí ako chutná a zdravá náhrada jedla na reguláciu hmotnosti a tvorbu svalov. Obsahuje množstvo živín, čím... viac >
Zmiernenie stresu a dobrý spánok Viva+ je úplne prírodný doplnok výživy určený na zmiernenie stresu, zlepšenie nálady a zvýšenie pocitu pohody. Podporuje zdravý... viac >
ZINObiotic - zmes vláknin Jedinečná zmes 8 prírodných druhov vlákniny, ktoré sa metabolizujú v hrubom čreve, podporujú rast prospešných baktérií, zdravú ... viac >
Komplexná výživa buniek Xtend, najmodernejší imunitný a výživový doplnok, je vynikajúcim zdrojom 23 esenciálnych vitamínov, minerálov, fytonutrientov a... viac >

Financovanie veľkých projektov


(od 30 tis eur do 980 mil. eur)

Developeri a investori


Bartrová spoločnosť poskytuje svojim VIP klientom pomoc a podporu pri realizácii projektov, rozvojových programov, pri modernizácii a tiež pri investíciách – vlastných, alebo na ďalší predaj.

 

Naša činnosť – čím sa zaoberáme

A, Pomoc pri realizácii nových projektov

B, Pomoc pri dokončení rozbehnutých projektov

C, Pomoc pri predaji dokončených investícií

D, Vlastné investičné celky

Všetky tieto projekty riešime s každým našim klientom individuálne.

 

Postup pri riešení A, Nové projekty

- Klient predloží nový projekt na investičné oddelenie. Súčasťou predloženého projektu musia byť všetky potrebné podklady, vrátane ekonomickej analýzy pripravovaného projektu.

- K predloženému projektu sa prevádzkovateľ bartrového systému vyjadrí. V prípade jeho schválenia je vypracovaný postup realizácie

- Samotný projekt sa realizuje

- Na záver, po ukončení tohto projektu sa projekt vyhodnotí

 

Možnosti našich klientov Vám dodávať cez bartový systém

 

Moderné financovanie a realizácie investičných zámerov (napríklad výstavba bytového komplexu)


Postup

a) Pred začatím výstavby
  - Registrácia v bartrovej spoločnosti VOICE

  - Projekty

  - Stavebné povolenie

  - Dodávateľské zmluvy na celú stavbu – s rozpočtami a časovým plánom

  - Zmluvy o predaji bytov (občania, klienti VOICE)

  - Predbežná zmluva s bankou (nutné nastaviť tak, aby finančné zdroje od banky boli požičané na čo najkratšiu dobu)

  - Ako vlastné zdroje prezentovať – bartrové prostriedky

  - Prezentovať predané byty pre VOICE a občanov

b) Výstavba investície – hrubá stavba


  - dodávateľské firmy stavajú na úroveň hrubej stavby

  - zmluvy a vybrané čiastočné zálohy od budúcich vlastníkov bytov

 

 

c) Dokončenie investície


  - Otvorenie bankového úveru

  - Vybrané čiastočné úhrady od budúcich vlastníkov bytov

Doležité !

Hneď od začiatku sa používajú pri úhradách bartrové prostriedky, a to v čo najväčšej miere (na štúdie, projekty, marketing, tiež propagáciu...)

Každé ušetrené euro na začiatku je predpokladom hladkého priebehu a ukončenia stavebnej investície.

Úhrady medzi investorom, generálnym dodávateľom, dodávateľmi a subdodávateľmi prebiehajú v čo najkratšom čase (a to hlavne bartrové prostriedky)

 

Výhody

- Výhodné získanie tovarového úveru - pri malom poplatku za získanie (momentálne v rámci akcie 1%)

- Ako ručenie je možné použiť časť investície, ktorá sa ide stavať, pri možnostiach postupného navyšovania poskytnutého tovarového úveru.

- Splácanie úveru je možné tovarom, službou

- Možnosť získania bartrových prostriedkov okamžitým predajom časti realizovanej investície (ešte pred začiatkom výstavby)

- Snadnejšie získanie bankového úveru (bartrové prostriedky je možné preukázať ako vlastné zdroje, je možné použiť predbežné zmluvy o predaji bytov pre klientov VOICE)

 

Upozornenie:

- Bartrové prostriedky je možné použiť iba v rámci bartrového systému VOICE, to znamená, že firmy, ktoré realizujú investíciu sú alebo sa stanú klientmi tohto systému.

- Je potrebné sa oboznámiť s bartrovými princípmi ako jednať s dodávateľmi – ohľadom bartra

- Tiež je potrebná dôkladná predpríprava (organizácia bartrových kompenzácií)

 

Definícia pojmov:

Bartrové prostriedky – je to vyčíslená hodnota tovaru alebo služieb 1:1 voči euru

- Evidujú sa na účtoch klientov bartrovej spoločnosti

- Je možné ich získať predajom tovaru alebo služieb alebo pomocou výhodného tovarového úveru

- Sú určené na financovanie (spolu s eurami) tovaru a služieb medzi klientmi bartrového systému VOICE, napríklad na nákup okien, strechy...

Bartrový účet – je to účet, ktorý má klient zriadený u prevádzkovateľa bartrového systému a na ktorom má evidované všetky bartrové predaje aj nákupy – cez bartrový systém

Tovarový úver - http://www.superbarter.sk/stranka/33-Tovarovy-uver.html


Pomocou bartrových prostriedkov je možné napríklad hradiť

 - Pozemky

 - Projekty

 - Marketing

 - Zemné práce

 - Inžinierske siete

 - Základy

 - Nosný materiál

 - Strechy

 - Kúrenie

 - Elektroinštalácie

 - Zdravotechnika

 - Úpravy povrchov

 - Záhradné a terénne úpravy

 - Zabezpečenie objektu

 

Postup pri riešení B, Projekty, ktoré sa už realizujú

- Klient predloží podklady k už rozbehnutému projektu, ktorý má problém vlastnými silami dokončiť

- Pracovníci investičného oddelenia urobia prieskum doterajšej investície (na základe podkladov ktoré predložil investor, prípadne na základe obhliadky – ak je to potrebné)

- Poverený pracovník investičného oddelenia prejedná s investorom návrh ako pomocou bartra dokončiť projekt

- Po odsúhlasení ďalšieho postupu obidvoma stranami sa projekt dokončí

- Na záver, po ukončení tohto projektu sa projekt vyhodnotí

 

Pomoc pri predaji alebo prenájme dokončených investícií

- Klient predloží prevádzkovateľovi kompletný zoznam všetkého, čo je predmetom predaja – spolu s cenou

- Poverený pracovník investičného oddelenia vykoná fyzickú obhliadku investície

- Prevádzkovateľ zorganizuje samotný predaj alebo prenájom - klientom bartrového systému

- Na záver, po ukončení tohto projektu sa projekt vyhodnotí