KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Riešenie pohľadávok a záväzkovVeľmi veľa podnikateľov a firiem rieši „neriešiteľný problém“ – čo s dlžníkmi. Nech

sa človek snaží akokoľvek, vždy sa, aj napriek akejkoľvek opatrnosti stane, že niektorý

z odberateľov nezaplatí, stane sa z neho dlžník.

 

Klasických riešení ako získať od dlžníka peniaze je viacero. Buď je to riešenie pomocou

súdov a exekúcií, alebo existuje veľa vymáhačských firiem, tiež niektoré firmy pohľadávky

odkupujú (cca za 10% z istiny). Súdy, právnici, exekútori, vymáhači – to všetko sú vcelku

drahé riešenia. A keďže tieto spôsoby trvajú dlho, dlžník už medzičasom ukončí činnosť

alebo nemá žiadny majetok...

Pomocou batrového systému sa dajú vyriešiť dlžníci celkom rýchlo a bez veľkých strát a poplatkov.

 

Postup je veľmi jednoduchý:

- Klient bartrového systému osloví svojich dlžníkov a navrhne im možnosť riešenia „nepeňažnou“ formou – bartrovou kompenzáciou

- Ponuku výrobkov alebo služieb svojho dlžníka klient zadá do bartrového informačného systému www.superbarter.sk, pod hlavičkou svojej firmy.

- Podmienkou zverejnenia takejto ponuky je to, aby táto pohľadávka, ktorá sa bude cez bartrový systém riešiť – aby bola dlžníkom uznaná (písomnou formou).

- Klient bartrového systému (veriteľ) a dlžník spolu spíšu

„Dohodu o riešení pohľadávky bartrom“(v prilohe v PDF).

- Túto „Dohodu“ klient doručí prevádzkovateľovi bartrového systému – osobne, poštou, mailom

- Klient spolu so svojím bartrovým poradcom nájde na výrobky alebo služby dlžníka záujemcov – ďalších klientov bartrového systému. U týchto klientov si dlžník svoju dlžobu – „odpracuje“

- Klient si potom môže v tejto hodnote (koľko jeho dlžník do bartrového systému vložil – výrobkov alebo služieb) z bartrového systému odobrať – čo potrebuje, čo by sa mu hodilo, čo by mu uľahčilo život a podnikanie

- Nie je potrebné, aby sa dlžník kvôli tomuto vyrovnaniu dlžoby registroval v bartrovom systéme VOICE

 

Platba za vyriešenie dlžoby (dlžníka) je rovnaká ako za bežný bartrový obchod, t.j. provízia 5%
 

   Riešenie!!!

ZHRNUTIE TU