KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Chcem sa rozvíjať (modernizovať)


Toto sa ľahko píše ale už ťažšie zrealizuje. Kto by sa nechcel rozvíjať a modernizovať? Ale za čo? Kde na to vziať? Veď teraz väčšina firiem žije len tak-tak, sú radi že žijú, že existujú, že ešte vládzu odolávať náporu silnej zahraničnej konkurencie. To že firma o rozvoji a modernizácii vôbec uvažuje je SKVELÉ, je to znak, že táto firma ešte žije, že to ešte nevzdala.


Momentálne sú v trende Eurofondy, ktoré sú určené práve na tieto účely – rozvoj a modernizácia. Získať ale tieto Eurofondy nie je celkom jednoduché. Ďalšou variantou sú úvery. Táto varianta je vcelku bežná, ale v tejto dobe úver je obrovské riziko. Samozrejme nie pre banku, ktorá má úver istený niekoľkokrát. Riskuje investor – bude dostatočný záujem o moje výrobky a služby alebo nie? No a to čo by malo byť asi najlogickejšiemať na rozvoj a modernizáciu vytvorené rezervy – bokom odkladať časť zisku, a potom v správnom období – časť týchto rezerv použiť na rozvoj a modernizáciu.


ČO S TÝM?

Zaujímavým riešením je – zvýšiť si svoje príjmy, a to v takej miere, aby bolo dosť zdrojov - na modernizáciu a rozvoj. No a keďže nie je ľahké zarobiť dostatok eur – na tento rozvoj a modernizáciu, je možné zarobiť si bartrové prostriedky, t.j. je možné zaplatiť modernizáciu a rozvoj – svojimi vlastnými výrobkami alebo službami.


Keďže v každom výrobku alebo službe má firma aj svoju maržu, tak o túto maržu vyjde rozvoj a modernizácia – výhodnejšie (lacnejšie). Súbežne ako si podnikateľ vytvorí dostatok bartrových prostriedkov na svoj rozvoj, v tom objeme si zároveň – lepšie vyťaží svoje kapacity, a tiež si o tento objem posilní svoju pozíciu na trhu (v neprospech konkurencie). Veď to je SUPER – zároveň si bartrom vybudovať a zveľadiť firmu a súčasne tým OSLABIŤ konkurenciu. Čo lepšie a príjemnejšie môže byť?


PRÍKLAD

Interiérová firma INTERIER, s.r.o., ktorá sa zaoberá kompletnou dodávkou interiérov doteraz fungovala na princípe subdodávok, t.j. všetky súčasti dodávaných interiérov nakupovala u dodávateľských výrobných firiem. Majiteľ firmy sa rozhodol pre rozvoj firmy, a to tak , že si chce vybudovať vlastnú dielňu, kde by si vedel vyrábať niektoré časti interiérov, ktoré dodáva. Tieto výrobky by boli v prvej fáze iba pre potreby vlastných interiérových realizácií, do budúcnosti by bol tento nábytok aj na ďalší predaj.


RIEŠENIE

- Firma INTERIER, s.r.o., ktorá si chce svoj rozvoj zaplatiť svojimi vlastnými výrobkami alebo realizáciami interiérov - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Do bartrového Informačného systému VOICE zadá firma INTERIER, s.r.o. svoju ponuku – realizáciu interiérov na kľúč

- S pomocou svojho bartrového poradcu získa firma INTERIER, s.r.o. potrebný počet zákaziek, aby si týmito zákazkami mohla „zaplatiť“ zariadenie dielne na výrobu nábytku.

- Do požiadaviek v bartrovom Informačnom systéme zaradí firma INTERIER, s.r.o. – požiadavku na stroje a zariadenia, ktoré potrebuje na zariadenie výrobnej dielne, ktorú hodlá zriadiť

- V prípade, že v čase nákupu strojov na zariadenie dielne, nebude mať firma INTERIER, s.r.o. zarobených dostatok bartrových prostriedkov, tieto si môže od bartrovej spoločnosti VOICE požičať – formou bartrového tovarového úveru. Tento tovar sa spláca – ako inak – výrobkami a službami – v rámci nevyťažených voľných kapacít.

 

VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIEŠENIA

- Firma INTERIER, s.r.o. si vybuduje dielňu na výrobu nábytku, pričom zariadenie tejto dielne (stroje a zariadenia) si zaplatí svojimi výrobkami a službami

- Peniaze, ktoré by do tohto zariadenia musela firma INTERIER, s.r.o. investovať si ušetrí a môže ich použiť na nákup takých produktov alebo služieb, ktoré sa cez barter nedajú kúpiť

- V prípade čerpania bartrového tovarového úveru na nákup strojov, tento tovarový úver firma INTERIER, s.r.o. spláca svojimi realizáciami interiérov – v rámci svojich voľných nevyťažených kapacít

 

Chcem sa registrovať Kontakt