KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Drogéria a chémia Ponúkame na predaj čistiace prostriedky a drogériu. V prípade záujmu nás kontaktujte ohľadom aktuálneho sortimentu a aj aktuáln... viac >
Tričká a košele Ponúkame na predaj tričká (dámske a pánske) a košele. Je to skladová zásoba, takže toto ponúkame ako celok. Je možné zobrať tri... viac >
Posilovací stroj Ponúkam na predaj posilovací stroj. Cena je 80€. Barter je 50 %. viac >
Plastové okná Ponúkame cez barter plastové okná a dvere zo systému SCHUCO SI82 RONDO a obľúbené, cenovo dostupné Brugmann-Salamander. Montáž ... viac >

Inventarizácia drevín


 

Dobrý deň,

V súvislosti so zabezpečovaním a následnou realizáciou projektu: "Dokument starostlivosti o dreviny v meste Svidník", kde sme mali možnosť úhrady 50% z ceny formou bartrových prostriedkov môžem vyjadriť spokojnosť. Priebeh zákazky bol v súlade s našimi požiadavkami. Dokument bol spracovaný v súlade v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Dokumentácia bude spracovaná podľa § 24 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2003 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28 citovanej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.
Mesto Svidník následne podľa §-u 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona §-u 69 ods. 2 zákona NR SR číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydalo a schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č.2/2012, O ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

 

S pozdravom

 

Ing. Ľuboš Čepan

Mestský úrad Svidník

odbor výstavby, dopravy, ŽP a RR