KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Príklady bartrových obchodov


Príklady bartrových obchodov

 Veľa firiem nemá rovnomerne vyťažené svoje kapacity, niektoré obdobia majú , , hluché, , preto, lebo v určitých mesiacoch neidú ich výrobky na odbyt, alebo im , , vypadne, , niektorá zákazka, s ktorou počítali. Aj napriek týmto výpadkom sú ale fixné náklad, ktoré majú bez ohľadu na tieto výpadky. Jedným z týchto výpadkov môže byť napríklad príchod konkurencie (napr. niektorá silná firma si v regióne vybuduje pobočku)

Každým predaným výrobkom alebo službou naviac voči tomu množstvu, ktoré sa predá klasicky cez peniaze sa POSILNÍ pozícia tohto podnikateľ na trhu. O tieto výrobky/služby, ktoré sa poskytnú NAVIAC - má menej konkurencia.

 

Natočili sme pre Vás VIDEÁ s firmami,
ktorí sú našimi klientmi a príklady obchodov čo urobili.

 

 

  

Výrobcovia, ktorí majú na svojich výrobkoch maržu (hrubý zisk – ten treba na konci roku zdaniť) pri svojich nákupoch cez barter nakupujú vlastne o túto maržu „lacnejšie“. Ak napríklad na výrobu okien potrebuje výrobca 490 € a pomocou výmeny za tieto okná dostane cez bartrovú spoločnosť túto sedačku, tá ho vlastne stojí tých 490 €. Ostatní si sedačku kupujú za 700 €, on ju má za 490 €.

Keď ide podnikateľ niečo kúpiť do firmy, mal by to kupovať iba zo ziskových peňazí, alebo z peňazí na to určených (časť nákladov, pomocou ktorých sa vytvárajú rezervy na modernizáciu, rozvoj, ...). Ak si napríklad chce kúpiť vŕtačku za 400 €, potrebuje na to vyrobiť 8 stolov, z každého použije 50 €, t.j. maržu (8 x 50 € = 400 €). Na výrobu týchto 8 stolov potrebuje prevádzkový kapitál (materiál, mzdy, energie, ...) vo výške 8 x 350 € = 2.800 €. K tomu ešte potrebuje nájsť 8 záujemcov, ktorí si práve u neho stoly objednajú, kúpia a aj zaplatia (!).

Pomocou bartra mu stačí prevádzkový kapitál 350 €. Odberateľa na tento stôl mu nájde bartrový systém a za tento jeden stôl, ktorý ho nákladovo vyšiel na 350 €, má vŕtačku v hodnote 400 € (t.j. o 12, 5% menej ako ostatných nebartrových kupujúcich).

Ak podnikateľ podniká v oblasti služieb – hotely, penzióny, kde je vysoká marža, potom všetky jeho nákupy cez barter sú so „zľavou“ vo výške jeho marže. Ak má náklady s použitou izbou 30 % z celkovej ceny za ubytovanie (svetlo, teplo, voda, opranie obliečok), za túto cenu bartrovo nakupuje cez bartrový systém, t.j. so 70 % „zľavou“.

Keď má podnikateľ prázdne izby, upratovačku platí tak či tak, vykurovať (temperovať) musí izby tak či tak, ....

U ďalších služieb je to podobné – projektanti, účtovné firmy, programátori, relax centrá, masérske služby, atď.

 

Firma, ktorá niečo vyrába, poskytuje službu, atď. ponúkne do bartrového systému svoje výrobky alebo služby klientom bartrovej spoločnosti a v hodnote dodaných výrobkov alebo služieb si môže od kohokoľvek z bartrového systému odobrať to, čo sa mu hodí, čo by do firmy alebo pre seba potreboval – prevádzkové náklady, réžia, modernizácia, údržba, marketing, atď. Bartrová spoločnosť je ďalší – bartrový trh, ktorý funguje súbežne s trhom, kde sa používajú eurá. Firma môže fungovať v rámci zabehnutého trhu kde fungujú eurá, ale popri tom môže v určitom objeme (ktorý si môže sama určiť) profitovať aj z tohto bartrového trhu.

Firma môže vstupom do bartrového systému získať „viazanú“ klientelu. Je to klientela, ktorá má záujem nakupovať a predávať prostredníctvom bartra. Vstupom do bartrového priestoru získa zákazky od klientov bartrového systému, dokonca túto firmu uprednostnia pred konkurenčnými dodávateľmi, lebo tam by museli platiť cash a u klienta bartrového systému môžu platiť svojimi výrobkami alebo službami. To znamená, že výrobok výrobcu sa takto stáva jeho doplnkovým „platidlom“ popri peniazoch, ktoré používa. Koľko takéhoto bartrového platidla si „vyrobí“, záleží iba od neho (t.j. koľko stolov, komínov, strešnej krytiny, atď. naviac vyrobí a použije na svoje bartrové nákupy).


 

 

Klient môže do svojej bartrovej ponuky zaradiť okrem svojich výrobkov a služieb aj ďalšie komodity – staršie nevyužívané stroje a zariadenia, skladové zásoby, tovary a služby od svojich dlžníkov, atď. To znamená všetko, čo nepotrebuje a čo mu neprináša profit, alebo ho ešte zaťažuje (o nehnuteľnosť, ktorú nevyužíva sa musí postarať, aby neschátrala a ešte z nej musí platiť dane, prípadne poistky voči živelným pohromám), to môže vymeniť za niečo, čo sa mu hodí – nový stroj, môže si dať cez barter vymeniť staré okná, čo dobre netesnia, atď.

 

Zoznam videí

Predošlé video

Ďalšie video

Chcem získať prístupové práva na túto stránku

V rámci regiónu je určitý počet spotrebiteľov – potencionálnych záujemcov o určitý výrobok. Ak je v regióne väčší počet firiem s rovnakým sortimentom, potom sa o týchto spotrebiteľov musia „podeliť“, musia o spotrebiteľov zabojovať. Ak sa firma stane klientom bartrovej spoločnosti, získa tak časť klientov od konkurencia, pretože títo zákazníci uprednostnia možnosť platby svojimi vlastnými výrobkami pred platbou za cash u tejto konkurencie. To znamená, že si klient svoju pozíciu voči konkurencii posilní, naopak konkurencia zostane oslabená.

Ak má firma – klient bartrovej spoločnosti zákazky platené v eurách a popri tom má niekoľko zákaziek cez barter, t.j. zákazníci zaplatia za zákazku bartrovými prostriedkami, za tieto bartrové prostriedky môže klient cez barter kúpiť niektoré vstupy, ktoré použije aj v zákazkách, ktoré sú platené v eurách. To znamená, že časť platby v eurách mu zostane a môže ju použiť na dofinancovanie bartrovej zákazky, alebo mu táto „ušetrená“ čiastka zostane. Bartrové prostriedky a klasické platidlo (€) sú dva zdroje, ktoré sa dajú používať súbežne a dajú sa ľubovoľne kombinovať. Niektoré zákazky sú platené bartrom, niektoré v eurách a niektoré tovary, služby, prípadne subdodávky sa platia bartrom a niektoré v eurách, bez ohľadu na to, či vstupujú do zákazky bartrovej alebo eurovej.

Ak si má investor, ktorý ide realizovať investíciu, vybrať v rámci výberového konania výhodnejšiu ponuku, určite je pre neho zaujímavejšie, keď môže túto investíciu zaplatiť svojimi výrobkami a službami. Týmito výrobkami, ktorými „zaplatí“ svoju investíciu, si zároveň posilní svoju pozíciu na trhu (na úkor konkurencie) a zároveň ho investícia vyjde o jeho maržu lacnejšie. O odbyt výrobkov tohto bartrového investora sa samozrejme postará bartrová spoločnosť. V tejto hodnote si môže realizačná firma vybrať z bartrovej spoločnosti tovary a služby, ktoré potrebuje do tejto bartrovej zákazky, prípadne do ďalších svojich zákaziek.

Klient bartrovej spoločnosti môže svoju investíciu zrealizovať pomocou bartra tak, že si pomocou tovarového úveru najprv zoberie z bartrovej spoločnosti to čo k investícii potrebuje. Potom tento tovarový záväzok do bartrovej spoločnosti spláca svojimi várobkami alebo službami (podľa dohodnutého splátkového kalendára). Výhodou takéhoto tovarového splácania je to, že bartrová spoločnosť klientovi hľadá zákazníkov, pomocou ktorých svoj záväzok spláca. Na týchto zákazkach klient ešte zarobí svoju maržu, t.j. úver ho vyjde vlastne o túto maržu "lacnejšie"