KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Licencia na DasCoin Ponúkam na predaj Licenciu na používanie zdokonalenej hybridnej kryptomeny DasCoin. Predstavte si vaše peniaze, ako plne chráne... viac >
Mop na umývanie podláh Predstavujeme Vám svetovú novinku - Super mopset na umývanie podláh. Umývanie podláh nebolo nikdy tak jednoduché.V časti na oči... viac >
Semináre na osobnostný rozvoj Ponúkame pre klientov bartrového systému semináre a tréningy na osobnostný a kariérny rozvoj. Program je vhodný pre každého, kt... viac >
Ubytovanie Rodinný penzión Sankt Johann poskytuje ubytovanie v 2, 3 a 4 lôžkových izbách s vybavením na vysokej úrovni. Celková kapacita u... viac >

Polyfunkčný objekt v Žiline


Klient Bartrového systému pripravuje výstavbu polyfunkčného objektu v Žiline

V pláne je čiastočné financovanie cez bartrové prostriedky Superbarter.

Investor práve teraz vyberá firmu, ktorá bude realizovať celú stavbu.

Zopár informácii o objekte:

Navrhovaný objekt má VI terasovito uskočených NP s rozdielnou výškovou úrovňou jednotlivých podlaží.
I. NP bude slúžiť ako prekryté pakovacie státie s prejazdnou komunikáciou a hlavným nástup do objektu s technicko-hospodárskym zázemím a kotolňou.
II a III. NP tvorí oddelený kancelársky úsek prístupný okrem hlavného komunikačného jadra aj samostatným schodiskom z Predmestskej ulice a podlažia sú doplnené separátnou vertikálnou komunikáciou.
Na IV. - VI. NP sú riešené kancelárske priestory s variabilným dispozičným riešením.
Ako vertikálne komunikácie slúžia schodisko, osobný a nákladný výťah situované v komunikačnom jadre. Výťahmi je objekt rozdelený na dva funkčné celky. Nákladný výťah obsluhuje I - III. NP a osobný výťah I, IV-VI. NP.

Nosný systém je kombinovaný, tvorený skeletovou konštrukciou a stužujúcim komunikačným jadrom.
Založenie objektu predbežne navrhujeme v rôznych výškových úrovniach na základových konštrukciách (pätkách a pásoch) s predpokladom hlbinného zakladania pomocou pilót opieraných do vystužených základov z betónu triedy: STN EN 206-1 – C16/20 (SK) Cl 0,4 (v zmysle STN: B20). Zakladanie bude upresnené po vyhotovení inžiniersko-geologického prieskumu. Hĺbka založenia bude zodpovedať nezámrznej hĺbke, ktorú určí podrobný IG prieskum. Spodný podkladný betón hr. 150 mm bude uložený na 150 mm hrubom zhutnenom štrkovom lôžku. Základy budú odizolované izoláciou Fatrafol 803 proti tlakovej vode a prenikaniu radónu.
Nosné zvislé konštrukcie objektu budú vo všetkých podlažiach usporiadané do skeletového konštrukčného systému doplneného stužujúcim stenovým obojstranným nosným systémom. Výplňové murivo bude realizované z pórobetónových tvárnic so zateplením fasády polystyrénom hr. 150 mm.
Stropné konštrukcie nad všetkými podlažiami (I. - VI.NP), uvažujeme montované, tvorené predpätými železobetónovými nosníkmi a stropnými vložkami RECTOR. Ich hrúbku predbežne uvažujeme 260 mm. Vo všetkých priestoroch objektu budú vodorovné konštrukcie doplnené prievlakmi.
Hlavné komunikačné jadro objektu (schodisko, výťahové šachty), bude železobetónové monolitické doskové s hrúbkou dosky predbežne 150 mm.
Obalová konštrukcia bude tvorená zasklenou roštovou fasádou z hliníkových profilov z dvojitým zasklením v kombinácii z výplňovým murivom.
Vnútorné výplne otvorov – drevené do drevenej zárubne.
Izolácia plochých striech - hydroizolačný systém Icopal.
Zateplenie stropných konštrukcií pri styku s exteriérom tepelnou izoláciou Plystyrén hr. 200 mm. Izolácia v podlahách I. NP Nobasilom hr. 60 mm /po zaťažení/. V podlahách II.N.P. –VI.NP z Nobasilu hr. 30 mm /po zaťažení/.
Vonkajšie omietky – jadrová omietka Baumit + silikátová omietka Baumit.

Zastavaná plocha:                                                       548,31   m2
Obstavaný objem:                                                          6652   m3
Počet nadzemných podlaží:                                                 6
Konštrukčná výška nadzemných podlaží:                      4,65   m (1.NP)
                                                                                         3,80   m (2-6.NP)
Plocha administratívnych priestorov:                          829,59   m2
Plocha vertikál. a horizontál. komunikácií:                  242,29   m2
Plocha pre sociálne zariadenia:                                    60,64   m2
Plocha pre technické zázemie:                                     76,92   m2
Plocha pre garáže a prekryté park. státie:     36,85 + 254,58   m2
Počet parkovacích miest:                                                  20
 
 
 
Výkaz výmer materiálov:
 
 

Firmy, ktoré by mali záujem realizovať túto zákazku môžu kontaktovat poradcu, ktorý má v bartri na starosti tento projekt. Dokumentáciu k projektu vieme poslať na požiadanie do mailu.

Martin Tóth
0911 792 388
toth@superbarter.sk