KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Zimné záhrady Ponúkame návrh a realizáciu zimných záhrad - podľa predstáv zákazníka viac >
Okná Ponúkame plastové ako aj hliníkové okná - dodávka aj s montážou. viac >
Drogéria a chémia Ponúkame na predaj čistiace prostriedky a drogériu. V prípade záujmu nás kontaktujte ohľadom aktuálneho sortimentu a aj aktuáln... viac >
Posilovací stroj Ponúkam na predaj posilovací stroj. Cena je 80€. Barter je 50 %. viac >

Geotermálny projekt elektrárne


Plánovaný rozpočet - 37 692 270 eur

1.fáza projektu

Prieskum územia

Na základe žiadosti bolo vydané rozhodnutie o určení prieskumného územia "Opiná – geotermálna energia."

Toto rozhodnutie vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 17.2. 2010.

Súčasťou žiadosti bola predložená geologická úloha "Geotermálny projekt Opiná" za účelom hydrogeologického prieskumu podzemných vôd na zistenie a overenie geologických podmienok na zriaďovanie a prevádzku zariadení pre priemyselné využívanie geotermálnej energie.

Súčasťou je aj vyhľadávací a podrobný prieskum s predloženým rozpočtom na uvedené činnosti.

 2. fáza projektu

Realizáciu prieskumného vrtu na určenom území, ktorý je základom pre ďalšie kroky na naplnenie nášho podnikateľského zámeru.

Po získaní informácie o výdatnosti prameňa, jeho teplote a chemickom zložení môžeme dať pripraviť štúdiu realizovateľnosti.

 

3. fáza projektu

Ďalším krokom je vypracovanie geotermálneho projektu a výstavba elektrárne. Súbežne s vyššie uvedeným zámerom budú realizované kroky, ktoré sú potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu nášho zámeru – výstavba geotermálnej elektrárne.

 

4. fáza projektu

Vybudovaná geotermálna elektráreň patriaca do skupiny alternatívnych zdrojov na Slovensku. Na základe deklarovaných možností v štúdiach, ktoré sme obdržali, je kapacita zdroja do 50 MW elektrickej energie.

 

5. fáza projektu
Vybudovanie sekundarneho vyuzitia teplej odpadovej vody od generatora. / Skleniky., rekreakcni cenrum /

 


Je možné sa uchádzať o spoluinvestorstvo na tel.:

Miloslav Šeňo

mobil 0905 271 674

V prípade záujmu sa uchádzať o výstavbu elektrárne sa ozvite na tel.:

Miloslav Šeňo

mobil 0905 271 674