KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Ubytovanie Ponúkam ubytovanie v penzióne Horec v peknom prostredí blízko Banskej Bystrice na firemné akcie, školenia, víkendové pobyty... viac >
Nakladače AVANT Klientom bartrového systému ponúkame univerzálne, kĺbové nakladače AVANT, s celoročným využitím. V ponuke je 6 modelových sérií... viac >
Víno Ponúkame kvalitné vína z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, je to široký sortiment odrôd ako sú Frankovka modrá a Müller Th... viac >
Zimné záhrady Ponúkame návrh a realizáciu zimných záhrad - podľa predstáv zákazníka viac >

Peniaze bez úrokov a inflácie


Celý článok TU: http://www.scribd.com/doc/16737438/Margrit-KENNEDY-PENIAZE-BEZ-UROKOV-A-INFLACIE

VÝHODY A NEVÝHODY ALTERNATÍVNYCH PEŇAZÍ A
KREDITNÝCH SYSTÉMOV

Výmenné krúžky, bartrové kluby a sporiteľné a pôžičkové združenia sú zárodkami novej ekonomiky, pretože ponúkajú výhody svojimčlenom, keďže ináč by ich asi nikto nevyužíval. V Spojených štátoch sa každoročne vykonáva bartrový obchod v objeme 2 miliardy USD. Berúc do úvahy rastúci počet transakcií založených na bartri medzi východnou a západnou Európou ako aj priemyselnými a rozvojovými krajinami, odhaduje sa, že 10 až 30% svetového obchodu prebieha vo forme bartru. Všade barter umožňuje realizovať objem obchodu, ktorý by v rámci normálneho peňažného systému nebol možný. Hlavnéčrty všetkých výmennýchči bartrových systémov sú si veľmi podobné:Členovia majú vedený účet v centrálnej evidencii.

Účty sú vedené vo fiktívnych clearingových jednotkách (zelené doláre, WIR, a pod.) a ich hodnota je identická s národnou menou. Povolené je prečerpanie do určitej výšky ačlenovia v pluse sa prakticky stávajú požičiavatelia.
Tí, ktorí sú v pluse, nedostávajú nijaké úroky, pôžičky sú bezúročné alebo (v
porovnaní s úrokmi na trhu) sú zaťažené iba veľmi nízkym úrokom.
Hotovostné vklady sú niekedy povolené, výbery v hotovosti zväčša nie sú
povolené, alebo sú obmedzené.
Členovia informujú ústredie o transakciách telefonicky, písomne alebo cez

elektronickú poštu. Ústredie spravuje všetky úhrady a je platené buď z ročných príspevkov resp. z poplatku za každú transakciu. Účastníci si sami stanovujú cenu clearingovej jednotky. Ústredie môže žiadať rezervu na krytie pôžičky pred stratou a pre prípady zneužitia, je zodpovedné za koordináciu a informovaniečlenov o potrebách úveru a požičiavania.

Je zbytočné zdôrazňovať, že bartrovým a výmenným systémom na lokálnej, národnejči medzinárodnej úrovni výrazne prospeli nové informačné technológie. Slobodnú výmenu tovarov a služieb, ako si ju predstavovali Gesell a Proudhon, je možné oveľaľahšie realizovať teraz, keď informácie sa rýchlo dostávajú na ktorékoľvek miesto ma svete. Dôležité je pochopiť, že bartrové kluby obracajú naruby súčasné bankové princípy. Odmeňujú tých, ktorí vymieňajú tovary a služby za bezúročné peniaze a postihujú tých, ktorí sedia na svojich prebytočných peniazoch. Neoplatí sa držať si zelené doláreči WIR na účte, pretože z toho sa nedajú vytĺcť nijaké úroky. Keď skupina používajúca bartrový systém je striktne trhová, potom jej ekonomický mikrokozmos bude fungovať dobre. Ekonomika pozostávajúca zo stovky decentralizovaných bartrových klubov by musela platiť iba náklady na clearing a informácie bez obrovskej úrokovej záťaže.

Skúsenosti ukazujú, že nadmerné požičiavanie, t.j. dlhodobý mínusový stav na účte, môže byť práve také nebezpečné ako vysoké úspory, t.j. dlhodobý plusový stav. Aby sa tomu predišlo, môže sa stanoviť termín, ktorý by nútilľudí, aby vyrovnávali svoj mínusový stav napríklad tým, že po roku by túto sumu zložili v riadnej mene napríklad na účet dôvery, kde by tie peniaze boli dovtedy, kým by sa účet nedostal do plusu.

Aby sa tomu predišlo, zaviedol by sa tzv. parkovací poplatok, ktorého cieľom by bolo povzbudiťľudí, aby tak nelipli na svojich úsporách. Mnohé výmenné krúžky majú tendenciu k stagnácii, pretože priveľačlenov priveľa šetrí. LET systém v Comox Valley a iných lokalitách sa dostali do tohto bodu a potom začali stagnovať, lenčo zmizli možnosti zmysluplnej investície. Ekonomické aktivity by však ožili, lenčo úver bude
členom prístupný. Preto výmena by mala byť spojená s bankovou službou. Aby sa

zjednodušili bankové procedúry pre tých, ktorí majú veľké kreditné prebytky a aby uľahčili rokovania pre záujemcov o úvery, bolo by možné poskytovať úvery v zelených dolároch (alebo príslušnej bartrovej jednotke). Veľké riziká by museli byť náležite zistené, kryté rizikovými prémiami a vyvážené pozitívnym stavom kreditu.

Odmenou pre jednotlivca, ktorý sporí, by neboli peniaze navyšeči úroky, ale skôr možnosť zachovať si svoje peniaze bez straty na sporiteľnom účte. V tomto ohľade parkovací poplatok ako cirkulačný stimul poskytuje systému podobný impulz ako úrok. To,čo zmizne, sú mnohonásobné splátky úverov a s nimi spätý nezdravý ekonomický rast a jednostranné výhody vyplývajúce z úrokov pre požičiavateľov peňazí, ako ich dnes poznáme.Je potrebné zmieniť sa o dvoch dôležitých problémoch:

(1) Prvým sú daňové úniky. Tie predstavovali hlavný problém medzi obchodnými bartrovými klubmi v Spojených štátoch pred niekoľkými rokmi. Výsledkom bolo schválenie legislatívy, ktorá umožňovala daňovým úradníkom kontrolovať účty
členov bartrového klubu.(2) To vedie k druhému problému, a tým je právo na súkromie.

Dokonalý centrálny zúčtovací systém by nielenže bol ideálnym nástrojom ekonomických transakcií bez ohromného zaťaženia úrokmi, ale takisto ideálnym kontrolným systémom pre totalitnú vládu. Takýto dokonalý kvantitatívny a kvalitatívny informačný systém by bol snom "sociálnych plánovačov" na Východe i Západe. Už v roku 1897 Solvay navrhoval bezhotovostnú ekonomiku založenú na centrálnych účtoch, v ktorých by bol zaznamenávaný každý pohyb v životeľudí poskytujúci prehľad ich aktivít a vzťahov. V 19. storočí bolo technicky nemožné zvládnuť množstvo informácií pre takýto projekt, ale (ako všetci vieme) za posledné desaťročia sa situácia dramaticky zmenila. Bezhotovostný peňažný systém má v sebe zabudovanú potenciálnu možnosť kontrolyčinnosti každého
človeka prostredníctvom záznamov o všetkých transakciách na ich bankových účtoch.
Mali by sme si byť vedomí, že štátny monopol spolu s totálnym bezhotovostným
peňažným systémom by mohol byť veľmi nebezpečný pre našu osobnú slobodu.
Stručné zhrnutie môjho návrhu:

Kombinácia výmenného krúžku ako je systém LET alebo WIR so sporiteľnými a pôžičkovými združeniami ako je systém JAK, ale založeným na parkovacom poplatku alebo cirkulačnom stimule s cieľom pomôcť všetkým potrebným transakciám, dnes neexistuje, aj keď by boloľahké ho prakticky zrealizovať spojením dlhoročných praktických skúseností obidvoch týchto systémov. Takto by vznikol peňažný systém oslobodený od úrokov, ktorý by poskytoval všetky možnosti bežného peňažného systému:

(1) Výmena
(2) Požičiavanie
(3) Sporenie

Rozličné pokusy s alternatívnymi peňažnými systémami majú význam z politického hľadiska, pretože pomáhajú pochopiť, ako fungujú peniaze a aký majú účel v našom živote. Praktické skúsenosti sú dôležité, pretože povzbudzujúľudí, aby podnikali kroky vedúce k zmene na širšej báze. Doteraz však ani jeden z týchto pokusov nezmenil hlavné problémy peňažného systému v svetovej ekonomike. Preto jednou z našich najvyšších politických priorít spravodlivého sveta by malo byť zavedenie fundamentálnej zmeny peňažného systému na národnej a medzinárodnej úrovni.